Henkilöstö

Ari Oksanen

Ari on toinen Pengonin myyntijohtajista. Yrittäjänä ja erilaisissa johtotehtävissä toimineena hän tuntee liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen haasteet ja osaa yksilöidä eri palvelukokonaisuuksien tuottaman lisäarvon asiakkaalle.

Lue lisää
Panu Pihl

Pengonin myyntijohtajana Panu vastaa myyntitiiminsä tehokkuudesta ja sen jäsenten osaamisen jatkuvasta lisäämisestä. Panu toimii itsekin aktiivisesti asiakastyössä etenkin julkishallinnon sekä suurasiakkaiden ratkaisujen parissa.

Lue lisää
Janne Mehtälä

Janne toimii Pengonin myyntipäällikkönä ja hänen päivänsä kuluvat pitkälti uusasiakashankinnan parissa. Janne käy ajoittain läpi myös jo olemassaolevia asiakkuuksia ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla on tarpeisiinsa sopivat ratkaisut.

Lue lisää
Jaakko Niskanen

Jaakko on Pengonin myyntitiimiin Account Manager, jonka tehtäviin kuuluu niin uusasiakashankintaa kuin asiakassuhteiden hoitoa.

Lue lisää
Jarmo Koponen

Konsultti, tietojohtaminen
040 483 9772
jarmo.koponen(at)pengon.fi

Jarmo toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina ja on koulutukseltaan tietotekniikan insinööri. Lisäksi koulutustaustaa löytyy mm. johtamisen sekä projektin- ja tuotteenhallinnan puolelta.
Jarmolla on pitkä kokemus kansainvälisistä yrityksistä sekä ulkomaankomennuksesta.

Lue lisää
Markku Passinmäki

Konsultti, tietojohtaminen
044 783 6777
 markku.passinmaki(at)pengon.fi

Markku toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina ja hänen työnkuvaansa kuuluu mm. raporttien rakentamista asiakkaille tarvekartoituksesta toteutukseen. Markulla on takanaan pitkä ja monipuolinen ura IT-alalta. Markku on toiminut ohjelmistokehityksen testauksessa tiiminvetäjänä ja myöhemmin ollut toistakymmentä vuotta ostamassa erilaisia IT-palveluja ja tuo Pengonille uutta asiakasnäkökulmaa.

Lue lisää
Veli-Pekka Vihonen

Senior konsultti, tietojohtaminen
0400 526 308
veli-pekka.vihonen(at)pengon.fi

Veli-Pekka toimii Pengonilla tietojohtamisen senior konsultin roolissa. Monipuolisen työ- ja koulutustaustansa ansiosta Veli-Pekalla on kokemusta mm. teollisuudesta, taloudesta ja kiinteistöalalta, mikä edesauttaa hänen ymmärrystään eri aloilla toimivien asiakkaiden tiedolla johtamisen haasteista. Veli-Pekka on erityisesti ongelmanratkaisijatyyppiä ja hän haluaa kehittää asiakkaiden tiedonhallintaprosesseja ja –käytäntöjä aina seuraavalle tasolle.

Lue lisää
Ulla Koskela

Johtava konsultti, Etelä-Suomi
040 561 5171
ulla.koskela(at)pengon.fi

Pengonin johtavana konsulttina työskentelevä Ulla on ollut alalla jo yli 30 vuotta ja Qlik-tuotteistakin kokemusta häneltä löytyy reippaan 15 vuoden ajalta. Tämän ansiosta Ulla tuo Pengonille kivenkovaa BI-osaamista: onpa hän kouluttanut aikanaan myös Pengonin konsultteja, kun Pengonista tuli Qlik-partneri!

Lue lisää
Jukka Aumanen

Konsultti, tietojohtaminen
040 589 1668
jukka.aumanen(at)pengon.fi

Jukka toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Jukalla on tutkijatausta luonnontieteelliseltä alalta – hän on analyyttinen ja elementissään ongelmanratkaisun parissa. Tutkimus- ja opetuskokemuksen ansiosta häneltä luonnistuu hyvin laajojen kokonaisuuksien tiivistäminen ymmärrettävään muotoon.

Lue lisää
Teemu Salonen

Konsultti, tietojohtaminen
044 025 0593
teemu.salonen(at)pengon.fi

Teemu on yksi Pengonin tietojohtamisen konsulteista Jyväskylän toimipisteessä. Hän aloitti Pengonilla harjoittelijana, jonka jälkeen siirtyi kokopäiväiseksi työntekijäksi. Kolmen kuukauden harjoittelun aikana Teemu oppi nopeasti hyödyntämään eri työkaluja monipuolisesti –  esimerkiksi Qlikin saloihin hän pääsi kiinni vauhdilla ja konsultoi nyt suvereenisti asiakasprojekteissa.

Lue lisää
Maija Saukko

Konsultti, tietojohtaminen
040 514 5192
maija.saukko(at)pengon.fi

Varsin analyyttisenä ihmisenä Maija on elementissään Pengonin tietojohtamisen konsulttina. Erityisesti Maijaa kiinnostaa datan syvällinen analyysi ja tärkeän tiedon visualisointi asiakkaalle merkitykselliseen muotoon. Vankka IT-alan ja projektityöskentelyn osaaminen ovat Maijan ehdottomia vahvuuksia, sillä kokemusta hänelle on ehtinyt kertyä etenkin tilastointidatan keruun ja raportoinnin ohjelmistojen parissa.

Lue lisää
Jari Autio

Konsultti, tietojohtaminen
044 528 5285
jari.autio(at)pengon.fi

Jari työskentelee tietojohtamisen konsulttina ja suurin osa Jarin työajasta kuluu asiakasprojektien parissa, lähinnä QlikView-sovellusten luomis- ja kehitystyössä. Asiakasprojekteissa Jarin tehtävä on sovelluskehityksen ja raportoinnin lisäksi toimia tulkkina numeroiden ja niistä saatavien tulosten välillä.

Lue lisää
Sampsa Autere

Järjestelmäasiantuntija
040 578 2081
sampsa.autere(at)pengon.fi

Sampsa on koulutukseltaan ICT-tradenomi ja toimii Pengonilla järjestelmäasiantuntijana. Hänen toimenkuvansa koostuu pitkälti asiakkaiden tukipyyntöjen ratkomisesta sekä Pengonin oman laitteiston toimivuuden varmistamisesta.

Lue lisää
Heini Kannisto

Heini toimii monipuolisissa konsultoinnin tehtävissä Pengonin Jyväskylän toimipisteessä. Heinin toimenkuvaan kuuluu asiakasprojektien hallinta, resursointi, palvelut ja konsulttien tukeminen eri projekteissa. Asiakasprojektien lisäksi Heini hoitaa Pengonin sisäisten prosessien kehitystyötä.

Lue lisää
Ville Pasanen

Palveluliiketoiminnan johtaja, Senior konsultti
044 285 1688
ville.pasanen(at)pengon.fi

Palveluliiketoiminnan johtajana Villen tehtävä on huolehtia Pengonin asiakasprojektien korkeasta laadusta sekä tuotantotiimin osaamisesta. Ville toimii tukena ja turvana muulle tuotantotiimille, mutta suurin osa hänen työajastaan kuluu kuitenkin myös asiakasprojektien parissa.

Lue lisää
Nisa Leinonen

Nisa toimii Pengonilla monipuolisissa HR- ja talousvastaavan tehtävissä. Nisa vastaa mm. Pengonin laskutuksesta, palkanlaskennasta ja maksuliikenteestä sekä erilaisista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä.

Lue lisää
Joni Borgström

Joni on Pengon Oy:n perustaja ja hän toimii Pengonilla uusien yhteistöiden ja toimintojen kartoittajana. Joni tunteekin Pengonin läpikotaisin, joten hänen teknistä tietotaitoa ja koulutusosaamista voidaan hyödyntää taustatukena missä tahansa asiakasprojektissa.

Lue lisää
Aki Autere

Toimitusjohtajana Aki vastaa siitä, että työntekijöillä on mahdollisimman hyvät puitteet työskennellä ja kehittää Pengonin toimintaa omalla panoksellaan. Aki huolehtii siitä, että työntekijät viihtyvät työssään ja heillä on tarvittavat välineet ja valmiudet työnsä suorittamiseen.

Lue lisää