Henkilöstö

Ari Oksanen

Ari toimii myyntitiimin vetäjänä CSO:n roolissa.  Yrittäjänä ja erilaisissa johtotehtävissä toimineena hän tuntee liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen haasteet ja osaa yksilöidä eri palvelukokonaisuuksien tuottaman lisäarvon asiakkaalle.

Lue lisää
Panu Pihl

Pengonin myyntijohtajana Panu vastaa myyntitiiminsä tehokkuudesta ja sen jäsenten osaamisen jatkuvasta lisäämisestä. Panu toimii itsekin aktiivisesti asiakastyössä etenkin julkishallinnon sekä suurasiakkaiden ratkaisujen parissa.

Lue lisää
Janne Mehtälä

Myyntijohtajan roolissaan Janne auttaa asiakkaita tekemään tulosta paremmalla tietojohtajuudella. Hän työskentelee asiakkaiden kanssa kumppanuuden alusta alkaen vieden tietojohtamisen osaksi organisaatioiden kulttuuria ja toimintatapoja.

Lue lisää
Jaakko Niskanen

Jaakko on Pengonin myyntitiimiin Account Manager, jonka tehtäviin kuuluu niin uusasiakashankintaa kuin asiakassuhteiden hoitoa.

Lue lisää
Ulla Koskela

Service Manager, Vantaa
040 561 5171
ulla.koskela(at)pengon.fi

Pengonin Service Managerina ja Etelä-Suomen tiimin esimiehenä työskentelevä Ulla on ollut alalla jo yli 30 vuotta ja Qlik-tuotteistakin kokemusta häneltä löytyy reippaan 15 vuoden ajalta. Tämän ansiosta Ulla tuo Pengonille kivenkovaa BI-osaamista: onpa hän kouluttanut aikanaan myös Pengonin konsultteja, kun Pengonista tuli Qlik-partneri!

Lue lisää
Markku Passinmäki

Konsultti, tietojohtaminen
044 783 6777
markku.passinmaki(at)pengon.fi

Markku toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina ja hänen työnkuvaansa kuuluu mm. raporttien rakentamista asiakkaille tarvekartoituksesta toteutukseen. Markulla on takanaan pitkä ja monipuolinen ura IT-alalta. Markku on toiminut ohjelmistokehityksen testauksessa tiiminvetäjänä ja myöhemmin ollut toistakymmentä vuotta ostamassa erilaisia IT-palveluja ja tuo Pengonille uutta asiakasnäkökulmaa.

Lue lisää
Veli-Pekka Vihonen

Senior konsultti, tietojohtaminen
0400 526 308
veli-pekka.vihonen(at)pengon.fi

Veli-Pekka toimii Pengonilla tietojohtamisen senior konsultin roolissa. Monipuolisen työ- ja koulutustaustansa ansiosta Veli-Pekalla on kokemusta mm. teollisuudesta, taloudesta ja kiinteistöalalta, mikä edesauttaa hänen ymmärrystään eri aloilla toimivien asiakkaiden tiedolla johtamisen haasteista. Veli-Pekka on erityisesti ongelmanratkaisijatyyppiä ja hän haluaa kehittää asiakkaiden tiedonhallintaprosesseja ja –käytäntöjä aina seuraavalle tasolle.

Lue lisää
Yong Han

Konsultti, tietojohtaminen
044 333 2888
yong.han(at)pengon.fi

Yong työskentelee Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja opiskellut tietojenkäsittelytiedettä Aalto-yliopistossa. Yongilla on koulutuksensa ja työhistoriansa puolesta monipuolinen asiantuntijaosaaminen datan käsittelyyn. Yongin käsissä datamallit saadaan ketterästi toimimaan liiketoimintatiedon raportoinnissa. Hän on omimmillaan eri asiakkaiden ja heidän järjestelmäympäristöjensä konsultoinnissa. Yong työskentelee sekä Qlik- että Power BI-järjestelmien parissa.

Lue lisää
Toni Huhtala

Service Manager, Jyväskylä
040 740 8672
toni.huhtala(at)pengon.fi

Tonin toimenkuvaan kuuluu asiakkuuksien hallinta, resursointi, palvelut ja konsulttien tukeminen eri projekteissa. Asiakasprojektien lisäksi Toni hoitaa Pengonin sisäisten prosessien kehitystyötä sekä vastaa Jyväskylän konsultointitiimistä.

Tonilla on laaja työkokemus IT-alalta, jossa hän on toiminut palveluiden kehittämisen parissa. Hänellä on vankka osaaminen ketterästä projektin- ja palvelunhallinnasta, mikä takaa Pengonin asiakasprosessin jatkuvan kehittymisen.

Lue lisää
Jukka Aumanen

Konsultti, tietojohtaminen
040 589 1668
jukka.aumanen(at)pengon.fi

Jukka toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Jukalla on tutkijatausta luonnontieteelliseltä alalta – hän on analyyttinen ja elementissään ongelmanratkaisun parissa. Tutkimus- ja opetuskokemuksen ansiosta häneltä luonnistuu hyvin laajojen kokonaisuuksien tiivistäminen ymmärrettävään muotoon.

Lue lisää
Teemu Salonen

Konsultti, tietojohtaminen
044 025 0593
teemu.salonen(at)pengon.fi

Teemu työskentelee Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Hänellä on laajaa kokemusta tiedolla johtamisen kehittämisestä ja projekteista usealta eri toimialalta. Teemun johdolla asiakkaat saavat tarpeisiinsa sopivat tulokselliset ratkaisut. Hän on mukana kaikissa asiakasprosessin vaiheissa varmistaen, että asiakkaat pääsevät hyödyntämään tietoa liiketoiminnassaan aivan uudella tasolla.

Lue lisää
Maija Saukko

Senior konsultti, tietojohtaminen
040 514 5192
maija.saukko(at)pengon.fi

Varsin analyyttisenä ihmisenä Maija on elementissään Pengonin tietojohtamisen senior konsulttina. Erityisesti Maijaa kiinnostaa datan syvällinen analyysi ja tärkeän tiedon visualisointi asiakkaalle merkitykselliseen muotoon. Vankka IT-alan ja projektityöskentelyn osaaminen ovat Maijan ehdottomia vahvuuksia, sillä kokemusta hänelle on ehtinyt kertyä etenkin tilastointidatan keruun ja raportoinnin ohjelmistojen parissa.

Lue lisää
Jari Autio

Konsultti, tietojohtaminen
044 528 5285
jari.autio(at)pengon.fi

Jari työskentelee tietojohtamisen konsulttina ja suurin osa Jarin työajasta kuluu asiakasprojektien parissa, lähinnä QlikView-sovellusten luomis- ja kehitystyössä. Asiakasprojekteissa Jarin tehtävä on sovelluskehityksen ja raportoinnin lisäksi toimia tulkkina numeroiden ja niistä saatavien tulosten välillä.

Lue lisää
Sampsa Autere

Järjestelmäasiantuntija
040 578 2081
sampsa.autere(at)pengon.fi

Sampsa on koulutukseltaan ICT-tradenomi ja toimii Pengonilla järjestelmäasiantuntijana. Hänen toimenkuvansa koostuu pitkälti asiakkaiden tukipyyntöjen ratkomisesta sekä Pengonin oman laitteiston toimivuuden varmistamisesta.

Lue lisää
Ville Pasanen

Ville työskentelee Pengonilla teknologiajohtajana. Hän seuraa tiiviisti alan näkymiä ja varmistaa, että myös yrityksen asiantuntijakollegoilla on viimeisin tieto uusista mahdollisuuksista ja teknologioista. Ville pitää huolen, että Pengonin palvelutarjooma on kilpailukykyinen ja asiakkaille tarjotaan heidän liiketoimintaa parhaiten tukevia ratkaisuja.
Villen työtehtäviin sisältyy myös konsultointi, joten suuri osa työajasta kuluu asiakasprojektien parissa.

Lue lisää
Ari Tolonen

Toimitusjohtajana Ari vastaa siitä, että Pengon pysyy alansa edelläkävijänä ja yrityksessä tehdään oikeita asioita. Arilla on vankka työkokemus IT-alalta ja yritysjohtamisesta, mikä tuo laajan näkemyksen liiketoiminnan kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen. Ari on keskusteleva ja osallistava johtaja, joka haluaa olla niin henkilöstön kuin asiakkaiden tavoitettavissa.

Lue lisää
Nisa Leinonen

Human Resources and Administration Manager
040 848 0506
nisa.leinonen(at)pengon.fi

Tradenomiksi valmistunut Nisa toimii Pengonilla monipuolisissa henkilöstö- ja hallintopäällikön tehtävissä. Nisa vastaa mm. Pengonin laskutuksesta, palkanlaskennasta ja maksuliikenteestä sekä erilaisista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä.  Nisalle henkilöstön hyvinvointi on sydämen asia ja hän haluaakin jatkuvasti kehittää henkilöstöasioita Pengonilla.

Lue lisää
Aki Autere

Chairman of the Board
040 545 2166
aki.autere(at)pengon.fi

Aki toimii Pengonin hallituksen päätoimisena puheenjohtajana. Aki pitää huolen, että hallitus tarjoaa toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vahvan tuen yrityksen menestykselliseen johtamiseen.

Lue lisää
Joni Borgström

Joni on Pengon Oy:n perustaja ja tuntee tietojohtamisen parhaat ratkaisut läpikotaisin. Tätä osaamista hän tarjoaa koulutuksissa ja johtavan asiantuntijan roolissa asiakasprojekteissa. Jonin koulutuksissa asiakkaat perehtyvät BI-työkalujen tehokkaaseen toteutukseen. Asiakkaat saavat kokonaisvaltaista tietoa myös tietojohtamisen strategian suunnitteluun ja hyödyntämiseen kilpailuedun rakentamisessa.

Lue lisää
Heini Kannisto

Production Manager (äitiyslomalla)
040 172 2120
heini.kannisto(at)pengon.fi

Lue lisää