Henkilöstö

Ari Oksanen
Ari Oksanen

Ari toimii myyntitiimin vetäjänä myynnin johtajan roolissa.  Yrittäjänä ja erilaisissa johtotehtävissä toimineena hän tuntee liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen haasteet ja osaa yksilöidä eri palvelukokonaisuuksien tuottaman lisäarvon asiakkaalle.

Lue lisää
Heini Kannisto
Heini Kannisto

Heini työskentelee Pengonilla palvelujohtajan roolissa. Palvelujohtajana hän vastaa sisäisistä prosesseista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi Heini on mukana monipuolisissa konsultoinnin tehtävissä eri asiakasprojekteissa ja toimii myös kontaktihenkilönä Pengon-asiakkaiden suuntaan.

Lue lisää
Ulla Koskela
Ulla Koskela

Konsultoinnin johtaja
040 561 5171
ulla.koskela(at)pengon.fi

Pengonin konsultoinnin johtajana työskentelevä Ulla on ollut alalla jo yli 30 vuotta ja Qlik-tuotteistakin kokemusta häneltä löytyy reippaan 15 vuoden ajalta. Tämän ansiosta Ulla tuo Pengonille kivenkovaa BI-osaamista: onpa hän kouluttanut aikanaan myös Pengonin konsultteja, kun Pengonista tuli Qlik-partneri. Näiden lisäksi Ulla toimii myös asiakkuusvastaavana.

Lue lisää
Markku Passinmäki
Markku Passinmäki

Markku toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina ja hänen työnkuvaansa kuuluu mm. raporttien rakentamista asiakkaille tarvekartoituksesta toteutukseen. Markulla on takanaan pitkä ja monipuolinen ura IT-alalta. Markku on toiminut ohjelmistokehityksen testauksessa tiiminvetäjänä ja myöhemmin ollut toistakymmentä vuotta ostamassa erilaisia IT-palveluja ja tuo Pengonille uutta asiakasnäkökulmaa.

Lue lisää
Timo Neronen
Timo Neronen

Timo on tietojohtamisen konsultti, joka rakentaa asiakkaille analytiikka- ja visualisointiratkaisuja liiketoimintatiedon hyödyntämiseen. Sekä Qlik Sense että Power BI ovat hänelle tuttuja teknologioita, suosikki riippuu asiakkaan tilanteesta. Työtehtävissä painottuu myös tietovarastoihin liittyvä osaaminen.

Lue lisää
Lasse Kallioniemi
Lasse Kallioniemi

Lasse toimii Pengonilla tietojohtamisen vanhempana konsulttina. Yli 20 vuoden kokemus konsultin työstä tuo vahvan osaamisen alalta ja kattavan näkemyksen eri toimialoista, myös eri järjestelmillä raportointi tietojohtamisen näkökulmasta on ehtinyt tulla tutuksi. Etenkin tietomallien ja latausten kehitys ovat Lasselle ominaisimpia osaamisalueita. Lasse on opiskellut Helsingin yliopistossa matematiikkaa, tietojenkäsittelyä ja teoreettista fysiikkaa.

Lue lisää
Bernardo Di Chiara
Bernardo Di Chiara

Bernardo on tiedonhallinnan konsultti Pengonilla. Hänellä on vahva asiantuntemus dataintegraatioissa, tietovarastoissa ja dataputkissa (data pipeline) – pääasiassa näiden asioiden ympärille rakentuu myös hänen päivittäinen työnsä. Bernardon osaaminen kattaa niin tietokantojen uudelleenjärjestämisen ja optimoinnin kuin tiedon migraation ja transformaation. Tärkeää on se, miten tieto valjastetaan päätöksenteon tueksi: tiedon keruu, käsittely, visualisointi, tilastomenetelmät ja ennustemallit ovat Bernardon kiinnostuksen kohteita.

Lue lisää
Tatu Rintamäki
Tatu Rintamäki

Tatu työskentelee Pengonilla tietojohtamisen konsulttina, ja rakentaa asiakkaille PowerBI analytiikka- ja visualisointiratkaisuja. Yrittäjätaustan omaavana Tatun vahvuuksiin kuuluu liiketoiminnan ymmärtäminen ja laaja talouden ymmärrys.

Lue lisää
Jukka Aumanen
Jukka Aumanen

Jukka toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Jukalla on tutkijatausta luonnontieteelliseltä alalta – hän on analyyttinen ja elementissään ongelmanratkaisun parissa. Tutkimus- ja opetuskokemuksen ansiosta häneltä luonnistuu hyvin laajojen kokonaisuuksien tiivistäminen ymmärrettävään muotoon.

Lue lisää
Sinikka Järvinen
Sinikka Järvinen

Sinikka toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Yhdessä asiakkaiden kanssa hän kartoittaa analytiikka- ja raportointitarpeita ja auttaa löytämään oikeanlaiset ratkaisut tiedon visualisointiin ja tiedolla johtamiseen. Käytännön toteutukset onnistuvat niin Qlik kuin Power BI -työkaluilla.

Lue lisää
Teemu Salonen
Teemu Salonen

Teemu työskentelee Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Hänellä on laajaa kokemusta tiedolla johtamisen kehittämisestä ja projekteista usealta eri toimialalta. Teemun johdolla asiakkaat saavat tarpeisiinsa sopivat tulokselliset ratkaisut. Hän on mukana kaikissa asiakasprosessin vaiheissa varmistaen, että asiakkaat pääsevät hyödyntämään tietoa liiketoiminnassaan aivan uudella tasolla.

Lue lisää
Maija Saukko
Maija Saukko

Varsin analyyttisenä ihmisenä Maija on elementissään Pengonin tietojohtamisen senior konsulttina. Erityisesti Maijaa kiinnostaa datan syvällinen analyysi ja tärkeän tiedon visualisointi asiakkaalle merkitykselliseen muotoon. Vankka IT-alan ja projektityöskentelyn osaaminen ovat Maijan ehdottomia vahvuuksia, sillä kokemusta hänelle on ehtinyt kertyä etenkin tilastointidatan keruun ja raportoinnin ohjelmistojen parissa.

Lue lisää
Jari Autio
Jari Autio

Jari työskentelee tietojohtamisen konsulttina ja suurin osa Jarin työajasta kuluu asiakasprojektien parissa, lähinnä QlikView-sovellusten luomis- ja kehitystyössä. Asiakasprojekteissa Jarin tehtävä on sovelluskehityksen ja raportoinnin lisäksi toimia tulkkina numeroiden ja niistä saatavien tulosten välillä.

Lue lisää
Annamari Mäenhovi
Annamari Mäenhovi

Järjestelmäasiantuntija
044 493 2552
annamari.maenhovi(at)pengon.fi

Annamari on koulutukseltaan filosofian maisteri informaatiotutkimuksesta ja toimii Pengonilla järjestelmäasiantuntijan roolissa. Hänen työhönsä kuuluu IT-ympäristöjen kehitys ja ylläpito niin talon sisällä kuin asiakasprojekteissa. Työskentely tapahtuu niin PowerBI, Qlik ja SharePoint -ympäristöissä. Lisäksi tukipyyntöjen ratkaiseminen ja toimivien työkalujen varmistaminen ovat osa jokapäiväistä työarkea.

Lue lisää
Ville Pasanen
Ville Pasanen

Ville työskentelee Pengonilla teknologiajohtajana. Hän seuraa tiiviisti alan näkymiä ja varmistaa, että myös yrityksen asiantuntijakollegoilla on viimeisin tieto uusista mahdollisuuksista ja teknologioista. Ville pitää huolen, että Pengonin palvelutarjooma on kilpailukykyinen ja asiakkaille tarjotaan heidän liiketoimintaa parhaiten tukevia ratkaisuja. Villen työtehtäviin sisältyy myös konsultointi, joten suuri osa työajasta kuluu asiakasprojektien parissa.

Lue lisää
Kati Pesola
Kati Pesola

Pengonin toimitusjohtajana Kati johtaa yritystä kohti sen strategisia kasvu- ja kehitystavoitteita. Lisäksi markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen kuuluvat tehtävänkuvaan. Tavoitteena on tuoda uutta asiakasnäkemystä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tunnistaa ja ennakoida asiakastarpeita – tätä työtä hän tekee myös asiakasvastaavan roolissa.

Lue lisää
Tuuli Halmesaari
Tuuli Halmesaari

Myynti- ja markkinointikoordinaattori
tuuli.halmesaari(at)pengon.fi

Tuuli huolehtii arjen rullaamisesta Pengonilla. Monipuoliseen työnkuvaan kuuluu markkinoinnin kehittämisen ja toteutuksen lisäksi talouden ja hallinnon tehtäviä. Tuuli ottaa sujuvasti haltuun erilaisia työkaluja ja tehtäviä – hän on joustavasti tukena siellä missä tarvitaan: ”Työpäivien sisältö vaihtelee laidasta laitaan. Saan olla monessa mukana”. Koulutukseltaan Tuuli on tradenomi.

Lue lisää
Aki Autere
Aki Autere

Hallituksen puheenjohtaja
040 545 2166
aki.autere(at)pengon.fi

Aki on Pengonin hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajana Aki pitää huolen, että hallitus tarjoaa yritykselle ja johtoryhmälle vahvan tuen yrityksen menestykselliseen johtamiseen. Hän varmistaa vankalla osaamisellaan, että yrityksen toiminta on strategian mukaista.

Lue lisää
Joni Borgström
Joni Borgström

Joni on Pengon Oy:n perustaja ja tuntee tietojohtamisen parhaat ratkaisut läpikotaisin. Tätä osaamista hän tarjoaa koulutuksissa ja johtavan asiantuntijan roolissa asiakasprojekteissa. Jonin koulutuksissa asiakkaat perehtyvät BI-työkalujen tehokkaaseen toteutukseen. Asiakkaat saavat kokonaisvaltaista tietoa myös tietojohtamisen strategian suunnitteluun ja hyödyntämiseen kilpailuedun rakentamisessa.

Lue lisää
Nisa Leinonen
Nisa Leinonen

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö
(vanhempainvapaalla)
040 848 0506
nisa.leinonen(at)pengon.fi

Lue lisää
Sampsa Autere
Sampsa Autere

Tietohallintopäällikkö
(vanhempainvapaalla)
040 578 2081
sampsa.autere(at)pengon.fi

Lue lisää