Henkilöstö

Ari Oksanen
Ari Oksanen

Myyntijohtaja
050 594 6207
ari.oksanen(at)pengon.fi

Ari toimii Pengonilla myyntijohtajan roolissa.  Yrittäjänä ja erilaisissa johtotehtävissä toimineena hän tuntee liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen haasteet ja osaa yksilöidä eri palvelukokonaisuuksien tuottaman lisäarvon asiakkaalle.

Lue lisää
Henry Tuikka Pengon myynti
Henry Tuikka

Asiakkuusjohtaja
044 7946 008
henry.tuikka(at)pengon.fi

Henry toimii Pengonilla asiakkuusjohtajana. Työssään hän auttaa asiakkaita löytämään ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi ja vastaa palveluiden tarjonnasta. Häneltä löytyy vahvaa kokemusta B2B myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä useilla osa-alueilla. Koulutustaustaltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja pääaineenaan hänellä on ollut laskentatoimi.

Lue lisää
Ulla Koskela
Ulla Koskela

Asiakaskokemusjohtaja, Seniorikonsultti
ulla.koskela(at)pengon.fi

Pengonin asiakaskokemusjohtajana työskentelevä Ulla on ollut alalla jo yli 30 vuotta ja Qlik-tuotteistakin kokemusta häneltä löytyy reippaan 15 vuoden ajalta. Tämän ansiosta Ulla tuo Pengonille kivenkovaa BI-osaamista: onpa hän kouluttanut aikanaan myös Pengonin konsultteja, kun Pengonista tuli Qlik-partneri.

Lue lisää
Mari Kainulainen
Mari Kainulainen

Projektijohtajana Mari vastaa asiakkaiden kanssa sovittujen projektien toimituksesta, laadusta ja tasosta Pengonin standardien mukaisesti. Hän varmistaa projektien toteutuksen sovitun sisällön, aikataulun ja budjetin mukaisesti sekä johtaa vastuukonsulttien ja projektipäällikköjen työtä asiakasprojekteissa.

Lue lisää
Sinikka Järvinen
Sinikka Järvinen

Konsultoinnin johtaja
sinikka.jarvinen(at)pengon.fi

Sinikka toimii Pengonilla konsultoinnin johtajana ja toimii Pengonin konsulttien esihenkilönä. Tärkeänä tehtävänä on osoittaa oikeat osaamiset asiakastoteutuksiin ja näin varmistaa sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyys.

Lue lisää
Timo Neronen
Timo Neronen

Data Engineer, Konsultti
timo.neronen(at)pengon.fi

Timo on data engineer konsultti, joka rakentaa asiakkaille analytiikka- ja visualisointiratkaisuja liiketoimintatiedon hyödyntämiseen. Sekä Qlik Sense että Power BI ovat hänelle tuttuja teknologioita, suosikki riippuu asiakkaan tilanteesta. Työtehtävissä painottuu myös tietovarastoihin liittyvä osaaminen.

Lue lisää
Markku Passinmäki
Markku Passinmäki

Markku toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina ja hänen työnkuvaansa kuuluu mm. raporttien rakentamista asiakkaille tarvekartoituksesta toteutukseen. Markulla on takanaan pitkä ja monipuolinen ura IT-alalta. Markku on toiminut ohjelmistokehityksen testauksessa tiiminvetäjänä ja myöhemmin ollut toistakymmentä vuotta ostamassa erilaisia IT-palveluja ja tuo Pengonille uutta asiakasnäkökulmaa.

Lue lisää
Lasse Kallioniemi
Lasse Kallioniemi

Lasse toimii Pengonilla tietojohtamisen vanhempana konsulttina. Yli 20 vuoden kokemus konsultin työstä tuo vahvan osaamisen alalta ja kattavan näkemyksen eri toimialoista, myös eri järjestelmillä raportointi tietojohtamisen näkökulmasta on ehtinyt tulla tutuksi. Etenkin tietomallien ja latausten kehitys ovat Lasselle ominaisimpia osaamisalueita. Lasse on opiskellut Helsingin yliopistossa matematiikkaa, tietojenkäsittelyä ja teoreettista fysiikkaa.

Lue lisää
Io Leppä
Io Leppä

Io toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Hän toteuttaa asiakastarpeisiin sopivia analytiikka- ja raportointiratkaisuja tiedolla johtamisen tueksi, pääsääntöisesti Power BI -työkalulla. Visualisointi- ja analytiikkaratkaisujen toteutuksen lisäksi Io on kiinnostunut datasta niiden taustalla: integraatiot, datamallit, laskennat ja tietojen hallinta inspiroivat erityisesti.  Kokonaiskuvan ymmärrys datan alkulähteiltä käyttäjille onkin erittäin merkityksellistä, kun lähdetään rakentamaan analytiikkaratkaisuja.

Lue lisää
Tatu Rintamäki
Tatu Rintamäki

Tatu työskentelee Pengonilla tietojohtamisen konsulttina, ja rakentaa asiakkaille PowerBI analytiikka- ja visualisointiratkaisuja. Yrittäjätaustan omaavana Tatun vahvuuksiin kuuluu liiketoiminnan ymmärtäminen ja laaja talouden ymmärrys.

Lue lisää
Jukka Aumanen
Jukka Aumanen

Jukka toimii Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Jukalla on tutkijatausta luonnontieteelliseltä alalta – hän on analyyttinen ja elementissään ongelmanratkaisun parissa. Tutkimus- ja opetuskokemuksen ansiosta häneltä luonnistuu hyvin laajojen kokonaisuuksien tiivistäminen ymmärrettävään muotoon.

Lue lisää
Maija Saukko
Maija Saukko

Seniorikonsultti
maija.saukko(at)pengon.fi

Varsin analyyttisenä ihmisenä Maija on elementissään Pengonin tietojohtamisen senior konsulttina. Erityisesti Maijaa kiinnostaa datan syvällinen analyysi ja tärkeän tiedon visualisointi asiakkaalle merkitykselliseen muotoon. Vankka IT-alan ja projektityöskentelyn osaaminen ovat Maijan ehdottomia vahvuuksia, sillä kokemusta hänelle on ehtinyt kertyä etenkin tilastointidatan keruun ja raportoinnin ohjelmistojen parissa.

Lue lisää
Jari Autio
Jari Autio

Jari työskentelee tietojohtamisen konsulttina ja suurin osa Jarin työajasta kuluu asiakasprojektien parissa, lähinnä QlikView-sovellusten luomis- ja kehitystyössä. Asiakasprojekteissa Jarin tehtävä on sovelluskehityksen ja raportoinnin lisäksi toimia tulkkina numeroiden ja niistä saatavien tulosten välillä.

Lue lisää
Sampsa Autere
Sampsa Autere

Tietohallintopäällikkö
sampsa.autere(at)pengon.fi

Sampsa on koulutukseltaan ICT-tradenomi ja toimii Pengonilla tietohallintopäällikkönä. Hänen toimenkuvansa koostuu pitkälti asiakkaiden tukipyyntöjen ratkomisesta sekä Pengonin oman laitteiston toimivuuden varmistamisesta.

Lue lisää
Annamari Mäenhovi
Annamari Mäenhovi

Järjestelmäasiantuntija
annamari.maenhovi(at)pengon.fi

Annamari on koulutukseltaan filosofian maisteri informaatiotutkimuksesta ja toimii Pengonilla järjestelmäasiantuntijan roolissa. Hänen työhönsä kuuluu IT-ympäristöjen kehitys ja ylläpito niin talon sisällä kuin asiakasprojekteissa. Työskentely tapahtuu niin PowerBI, Qlik ja SharePoint -ympäristöissä. Lisäksi tukipyyntöjen ratkaiseminen ja toimivien työkalujen varmistaminen ovat osa jokapäiväistä työarkea.

Lue lisää
Ville Pasanen
Ville Pasanen

Teknologiajohtaja
ville.pasanen(at)pengon.fi

Ville työskentelee Pengonilla teknologiajohtajana. Hän seuraa tiiviisti alan näkymiä ja varmistaa, että myös yrityksen asiantuntijakollegoilla on viimeisin tieto uusista mahdollisuuksista ja teknologioista. Ville pitää huolen, että Pengonin palvelutarjooma on kilpailukykyinen ja asiakkaille tarjotaan heidän liiketoimintaa parhaiten tukevia ratkaisuja. Villen työtehtäviin sisältyy myös konsultointi, joten suuri osa työajasta kuluu asiakasprojektien parissa.

Lue lisää
Kati Pesola
Kati Pesola

Toimitusjohtaja
kati.pesola(at)pengon.fi

Pengonin toimitusjohtajana Kati johtaa yritystä kohti sen strategisia kasvu- ja kehitystavoitteita. Lisäksi markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen kuuluvat tehtävänkuvaan. Tavoitteena on tuoda uutta asiakasnäkemystä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tunnistaa ja ennakoida asiakastarpeita – tätä työtä hän tekee myös asiakasvastaavan roolissa.

Lue lisää
Tuuli Halmesaari
Tuuli Halmesaari

Myynti- ja markkinointikoordinaattori
tuuli.halmesaari(at)pengon.fi

Tuuli huolehtii arjen rullaamisesta Pengonilla. Monipuoliseen työnkuvaan kuuluu markkinoinnin kehittämisen ja toteutuksen lisäksi myynnin ja laskutuksen tehtäviä. Tuuli ottaa sujuvasti haltuun erilaisia työkaluja ja tehtäviä – hän on joustavasti tukena siellä missä tarvitaan: ”Työpäivien sisältö vaihtelee laidasta laitaan. Saan olla monessa mukana”. Koulutukseltaan Tuuli on tradenomi.

Lue lisää
Nisa Leinonen
Nisa Leinonen

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö
nisa.leinonen(at)pengon.fi

Tradenomiksi valmistunut Nisa työskentelee Pengonilla monipuolisissa hallinnon tehtävissä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat kirjanpito- ja palkka-aineistot, maksuliikenne sekä henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Lisäksi hän avustaa päivittäisissä rutiineissa. Nisa on omistautunut henkilöstön hyvinvoinnille ja pyrkii jatkuvasti kehittämään henkilöstöasioita Pengonilla.

Lue lisää
Aki Autere
Aki Autere

Hallituksen puheenjohtaja
aki.autere(at)pengon.fi

Aki on Pengonin hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajana Aki pitää huolen, että hallitus tarjoaa yritykselle ja johtoryhmälle vahvan tuen yrityksen menestykselliseen johtamiseen. Hän varmistaa vankalla osaamisellaan, että yrityksen toiminta on strategian mukaista.

Lue lisää
Joni Borgström
Joni Borgström

Joni on Pengon Oy:n perustaja ja tuntee tietojohtamisen parhaat ratkaisut läpikotaisin. Tätä osaamista hän tarjoaa koulutuksissa ja johtavan asiantuntijan roolissa asiakasprojekteissa. Jonin koulutuksissa asiakkaat perehtyvät BI-työkalujen tehokkaaseen toteutukseen. Asiakkaat saavat kokonaisvaltaista tietoa myös tietojohtamisen strategian suunnitteluun ja hyödyntämiseen kilpailuedun rakentamisessa.

Lue lisää