Microsoft Azure

Pilvipohjainen tiedolla johtamisen infrastruktuuri.

Organisaation liiketoimintatieto on usein hajallaan lukuisissa tietojärjestelmissä ja datamäärät kasvavat jatkuvasti. Kun tiedolla johtamista halutaan kehittää ja laajentaa, data on tuotava yhdelle alustalle mistä se on ketterästi hallittavissa ja hyödynnettävissä. Tarvitaan ratkaisu tiedon keräämiseen, varastointiin ja jalostamiseen analytiikan tarpeisiin. Monille organisaatioille Microsoft Azuren pilvipohjaiset palvelut ovat luonteva valinta tietoalustaksi.

Azuren hyödyt

Azuren keskeisiä hyötyjä ovat kustannustehokkuus, skaalautuvuus, ylläpidon helppous ja vahva tietoturva. Se integroituu saumattomasti muiden Microsoftin tuotteiden, kuten Microsoft 365:n, Dynamics 365:n ja Power Platformin kanssa, mikä tehostaa työnkulkujen hallintaa ja tiedon jakamista organisaatiossa.

Vaivaton käyttöönotto, sujuva kehitys

Microsoftin kumppanina tarjoamme Azure-osaamista tietovarantojen ja tietoaltaiden toteutuksesta osaksi tiedolla johtamisen kokonaisarkkitehtuuria. Sertifioidut osaajamme toteuttavat työn tehokkaasti, asiakkaan ympäristön erityispiirteet huomioiden.

Ketterä kehitysprosessi

Datan matka liiketoimintajärjestelmistä käyttäjien päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi kulkee ensin tietovarantoihin Azure-ympäristössä ja siitä edelleen BI-työkaluihin, PowerBI tai Qlik-järjestelmiin. Käytännön kehittämistyössä olemme huomanneet, että kehitysvaiheessa tietovarantoja ja analytiikkaa kannattaa rakentaa osin rinnakkain. Näin parannetaan lopputuloksen laatua – monet analytiikan kehitysvaiheessa havaitut muokkaustarpeet voidaan toteuttaa jo tietovarastossa ja näin parantaa datan käytettävyyttä jatkossa.