Pengon Oy:n rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016, 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 28.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Pengon Oy
Kalevankatu 4
40100 Jyväskylä
Yhteystiedot: Puh. 045 230 1660

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Oksanen
Kalevankatu 4
40100 Jyväskylä
Yhteystiedot: ari.oksanen@pengon.fi

Rekisterin nimi

Pengon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen ja yksilöity). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, analysointi, personointi, markkinointiviestintä, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhteystiedot (nimi, email, puhelin), yritys, asema, yritykseen liittyvät tiedot (toimiala, liikevaihto, koko jne.), yrityksen yhteystiedot, tiedot markkinointikielloista, rekisteröidyyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, verkkokäyttäytymistä Pengonin sivuilla koskevat tiedot, kuten lomaketäytöt, selatut sivu sekä muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan ja muista julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voidaksemme tarjota parhaan mahdollisen palvelukokemuksen sinulle, saatamme joutua siirtämään tai luovuttamaan tietojasi yhteistyökumppaneillemme palvelun toteuttamisen edellyttämissä rajoissa. Kumppanimme käsittelevät tietoja luottamuksellisesti, eivätkä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi Pengon Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle yhteistyökumppaneiden toimesta. Teknisen toteuttajan Privacy Policy: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Työnhakijat

Käsittelemme työnhakijoiden tietoja suostumukseen perustuen. Tietojasi käytetään vain työpaikan täyttämistä varten, eikä muihin tarkoituksiin. Suostumuksen voi peruuttaa aina samalla tavalla, jolla jätit hakemuksesi tai lähettämällä postia osoitteeseen: rekry(at)pengon.fi

Työnhakuun liittyviä tietoja kerätään vain sinulta itseltäsi. Jos ilmoitat suosittelijoita, voidaan myös heihin olla yhteydessä, mikäli hakuprosessi etenee niin pitkälle, että henkilön rekrytointia suunnitellaan hakemusten esikarsinnan jälkeen. Voimme vastaanottaa tietojasi myös rekrytointia tekeviltä yrityksiltä, jos olet luovuttanut tietojasi heille ja hakemuksesi tai tietosi toimitetaan sellaisen tahon toimesta. Silloinkin käsittelemme vain niitä tietoja, joita tällainen taho meille toimittaa.

Työsopimuksen tekovaiheessa tarkastamme myös ilmoitettujen tutkintojen ja aiempien työpaikkojen osalta ilmoitetun paikkansapitävyyden. Hakijoiden tietoja ei kerätä muualta.
Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot ovat toimittamiasi, mutta tyypillisesti ne ovat:

Nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika
Henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen ja palkkatoivomus.

Haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, jos haun yhteydessä tehdään soveltuvuusarviointeja tai muita testejä. Saat näistä aina tiedon erikseen hakuprosessin yhteydessä.

Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten henkilötunnus, luottamustoimet tai henkilön kuva, hakemukseen liittyvät videot sekä hakemuksen käsittelyyn ja tilanteeseen liittyviä tietoja.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön. Tietojasi siirretään ETA-alueen ulkopuolelle johtuen siitä, että käytämme järjestelmätoimittajia, joihin sovelletaan muuta kuin EU-lainsäädäntöä (esimerkiksi Microsoft sähköpostijärjestelmän ja Office-palveluiden toimittajana).

Tietojasi säilytetään vain hakuprosessin ajan, jos olet hakenut tiettyyn työtehtävään. Jos olet jättänyt avoimen hakemuksen, säilytämme tietojasi yhden vuoden, jonka jälkeen kysymme uuden suostumuksen tietojen jatkosäilyttämistä varten.