Ville Vainio

Ville Vainio

Kehityspäällikkö
050 406 0308
ville.vainio(at)pengon.fi

Ville toimii Pengonilla kehityspäällikkönä ja vastaa kehityshankkeiden etenemisestä ja niiden tuloksista. Ennen nykyistä roolia Ville toimi tietojohtamisen konsulttina ja oli mukana yli 25 projektissa määrittelemässä ja toteuttamassa erilaisia ratkaisuja Pengonin asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin.

Ville on parhaimmillaan etsiessään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Ongelmat on Villen mielestä lähtökohtaisesti mahtava asia. Niihin perehtymällä saadaan ymmärrystä miten ja miksi asiat toimii kuten ne toimii. Ville onkin luonteeltaan piinkova ongelmanratkaisija. Opiskeluaikana alkanut innostus yrittäjyyteen on tärkeä osa Villen arkea. Yrittäjämäinen asenne näkyy Villen tavoissa työskennellä ja pyrkimyksessä katsoa tilannetta aina myös oman roolin ulkopuolelta. Asiakkaat ovat kertoneet Villen olevan rauhallinen, aikaansaava ja toisaalta myös jämäkkä. Itseään Ville kuvailee haastajaksi, joka nauttii hyvistä keskusteluista.”Kyky olla hiljaa ja kuunnella, mitä toisella on sanottavana, on mielestäni tärkein taito elämässä. On tärkeää keskittyä kuuntelemiseen eikä vain odottaa omaa puheenvuoroa. Järjestys on tärkeä, koska ihminen pystyy aidosti keskittymään vain toiseen näistä kerrallaan.” Ville tiivistää.

Ville työskentelee Jyväskylän toimipisteessä.